Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения
  • м. Київ, вулиця Шептицького, 5, 02002
  • +38 (044) 517–72–26
  • kafedrafrsm2017@gmail.com
Дорофєєва Олена Євгенівна - завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, лікар вищої категорії. Є співавтором національного підручника «Фізична реабілітація, спортивна медицина» - для студентів ВМНЗ, підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами», має 2 навчально-методичних посібника, є співавтором понад 15 робочих навчальних програм дисциплін кафедри. Має 171 наукову працю. 108 статей у провідних фахових виданнях України та науково-метричних виданнях, 3 статті опубліковано в наукових базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus - 1, в Google Scholar – 3. Є відповідальною за підготовку інтернів по кафедрі зі спеціальності “Спортивна медицина”. За даний час під її керівництвом закінчили інтернатуру 5 лікарів-інтернів, які успішно склали іспит “Крок - 3” (понад 90% правільних відповедей). Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні" за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732213 від 07.05.2019р.). Коршак Василь Михайлович - к.мед.н., доцент. Має 4 патенти на винахід та більше 70 наукових робіт, надрукованих в журналах ДАК МОН України, є співавтором навчального посібника для студентів медичного факультету „Спортивна медицина і фізична реабілітація” , навчального посібника для студентів стоматологічного факультету «Фізична реабілітація в стоматології», навчального посібника для англомовного навчання студентів медичного факультету «Sport Medicine and Physical Rehabilitation», та «Спортивна медицина і фізична реабілітація в структурно-логічних схемах», є відповідальним за науково – дослідну роботу кафедри. Яримбаш Ксенія Сергіївна - к.пед.н., доцент, доктор філософії. Є співавтором підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами» та 4 навчально-методичних посібників для студентів 1-4-го курсів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія», «Лікарське діло». Має понад 80 друкованих праць, з них 4 статі у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus - 1, в Google Scholar – 3. Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні" за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732215 від 07.05.2019р.). Є учбовим доцентом кафедри та відповідає за навчально-методичну роботу. Волинець Людмила Миколаївна - к.мед.н., асистент. Має більше 50 наукових робіт, є співавтором 3 винаходів, та автором 1 винаходу. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Овдій Марія Олександрівна - к.мед.н., доцент. У 2009 році закінчила з відзнакою НМУ ім. О.О. Богомольця, у 2011 році закінчила інтернатуру за спеціальністю внутрішня медицина, учасник Українських і Міжнародних конференцій, працює над темою кандидатської дисертації. Має понад 50 наукових публікацій.

Специалисты