Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения
  • м. Київ, вулиця Шептицького, 5, 02002
  • +38 (044) 517–72–26
  • kafedrafrsm2017@gmail.com

Специалисты

Дорофєєва Олена Євгенівна - завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, лікар вищої категорії. Гарант освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія». Дорофєєва О.Є. є співавтором національного підручника «Фізична реабілітація, спортивна медицина» - для студентів ВМНЗ, підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами», має 2 навчально-методичних посібника, є співавтором понад 15 робочих навчальних програм дисциплін кафедри. Має 171 наукову працю. 108 статей у провідних фахових виданнях України та науково-метричних виданнях, 7 статей опубліковано в наукових базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus - 1, в Google Scholar – 3. Є відповідальною за підготовку інтернів по кафедрі зі спеціальності “Спортивна медицина”. За даний час під її керівництвом закінчили інтернатуру 5 лікарів-інтернів, які успішно склали іспит “Крок - 3” (понад 90% правільних відповедей). Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні" за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732213 від 07.05.2019р.).

Коршак Василь Михайлович - к.мед.н., доцент. Має 4 патенти на винахід та більше 70 наукових робіт, надрукованих в журналах ДАК МОН України, є співавтором навчального посібника для студентів медичного факультету „Спортивна медицина і фізична реабілітація” , навчального посібника для студентів стоматологічного факультету «Фізична реабілітація в стоматології», навчального посібника для англомовного навчання студентів медичного факультету «Sport Medicine and Physical Rehabilitation», та «Спортивна медицина і фізична реабілітація в структурно-логічних схемах», є відповідальним за науково – дослідну роботу кафедри.

Яримбаш Ксенія Сергіївна - к.пед.н., доцент, доктор філософії. Є співавтором підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами» та 4 навчально-методичних посібників для студентів 1-4-го курсів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія», «Лікарська справа». Має понад 80 друкованих праць, з них 7 статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus - 1, в Google Scholar – 3. Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні" за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732215 від 07.05.2019р.). Є учбовим доцентом кафедри та відповідає за навчально-методичну роботу.

Чичула Юлія Володимирівна - к.мед.н., доцент. Кандидатську дисертацію захистила у 2005 році. Науково-педагогічний стаж складає 18,5 років. Має більше 50 наукових та навчально-методичних друкованих праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор 3 навчальних практикумів, 3 типових навчальних програм, 3 патентів на винаходи. Має 2 вищі кваліфікаційні категорії – зі спеціальності «терапія» та зі спеціальності «гастроентерологія». У 2020 році пройшла ТУ зі спеціальності “лікарь з фізичної реабілітаційної медицини”. В січні 2021р була затверджена тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та оптимізація терапії» .

Овдій Марія Олександрівна - к.мед.н., доцент кафедри. В 2015 р. Захистила дисертацію на тему “Застосування програми дозованої ходьби та дихальних вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку”. Має понад 50 наукових публікацій, очолює науковий студентський гурток.

Волинець Людмила Миколаївна - к.мед.н., асистент. Кандидатську дисертацію захистила у 1989 році. З 1994 року працювала лікарем ЛФК в Басейновій лікарні м. Києва та Госпіталі МВС України, пройшла спеціалізацію на кафедрі фізичного виховання і здоров’я, ЛК та лікувальної фізкультури НМУ ім. О.О. Богомольця і з 1995 р. працює на посаді асистента цієї кафедри. Має більше 50 наукових статей, є співавтором 3 винаходів, та автором 1 винаходу.

Падалко Юлія Богданівна, асистент. На базі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О.О Богомольця проходила навчання на очному циклі інтернатури (2007-2009 р.р.). На цій же кафедрі працювала старшим лаборантом за сумісництвом з 01.09.2008 по 01.09.2011 р.р. З 2009 р по 2020 працювала в ДУ Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України, м. Київ. З 2020 р по теперішній час працює на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О.О Богомольця. Має 10 наукових та навчально-методичних друкованих праць у вітчизняних виданнях. Має 2 кваліфікаційні категорії – зі спеціальності «спортивна медицина» (2 категорія) та зі спеціальності «Фізична реабілітаційна медицина».

Ливацька Анастасія Олександрівна, асистент. На базі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О.О Богомольця проходила навчання на очному циклі інтернатури (2016 -2018 р.р.). У 2019 р. закінчила магістратуру в ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” за спеціальністю 017 „Фізична культура і спорт. Спорт” ( Заочна форма навчання) та здобула кваліфікацію „Магістр фізичної культури і спорту, тренер з обранного виду спорту, викладач в закладі вищої освіти”. Диплом з відзнакою. З 2020 р по теперішній час працює на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О.О Богомольця. Має 11 наукових праць у вітчизняних виданнях в сфері медицини та реабілітації. Має 2 професійні кваліфікації зі спеціальностей «Спортивна медицина» та «Викладач в закладі вищої освіти».

Курбатов Ярослав Валерійович, асистент. В 2001 р. закінчив ДЗ “Дніпропетровська медична академія”. З 2001 р. до 2020 р. працював невропатологом. За цей час пройшов спеціалізацію з рефлексотерапії, мануальної терапії. В 2020 році пройшов спеціалізацію за фахом лікаря фізичної та реабілітаційної. Має 3 наукових та навчально-методичних друкованих праць у вітчизняних виданнях. Має 2 кваліфікаційні категорії – зі спеціальності «неврологія» (вища категорія) та зі спеціальності «Фізична реабілітаційна медицина».

Ніканоров Олексій Костянтинович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор. Кандидатську дисертацію з фізичного виховання і спорту захистив у 2006 році. Докторську дисертацію з фізичного виховання і спорту захистив у 2016 року. Науково-педагогічний стаж складає 14 років. Має 50 публікації, з них 49 наукового та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі 42 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях., у тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus (1 стаття) та Web of Science (2 статті). Моє сертифікат міжнародного зразку Cambridge ESOL (англійська, рівень В2). Гарант освітньо-професійної програми «Ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, підготовка акредитаційної справи НУФВСУ.

Бровченко Маріанна Станіславівна, к.мед.н., ассистент. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році на тему: «Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «неврологія». В 2020 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина». Має 24 наукових праць, 2 авторських свідоцтв.

Шестакова Лариса Вікторівна – лаборант кафедри